Toko2 -ryhmä

Harjoittelemme
  • perusasennon aivan alkeista alkaen
  • seuraamista ja käännöksiä
  • paikalla oloa
  • katsekontaktin ylläpitoa häiriössä

Infoa

  • Ryhmään otetaan enintään kuusi koirakkoa.
  • Ryhmäkerran kesto 15-30 minuuttia kerrasta riippuen
  • Toko2 -ryhmän jälkeen uusia taitoja saa yksityistunnein kuten myös valmennusta kohti koekenttiä.